Vattenfilter

Ett Vattenfilter renar ditt vatten och du slipper skador!

I Sverige får uppskattningsvis 2,4 miljoner personer sitt dricksvatten från egen brunn hela eller delar av året. Dricksvattnets kvalitet förändras med tiden och även om ditt vatten smakar bra så kan det innehålla höga halter av ämnen som inte är hälsosamma att få i sig. För att säkerställa en hög kvalitet på dricksvattnet rekommenderar livsmedelsverket att husägare med egen brunn bör kontrollera vattenkvaliteten var tredje år, därför är det viktigt med vattenfilter.

Regelbundna vattenprover förebygger även slitage och skador

Vatten som innehåller höga halter natrium och klorid sliter på utrustning genom den oxidation som bildas. Varmvattenberedare och rörledningar mm, slits snabbare och beredarens effekt blir sämre vilket gör att det går åt mera el för att värma vattnet. Hårt vatten tvättar sämre och det går åt mer disk- och tvättmedel. 

Billiga vattenfilter

På nätet kan man hitta flera billiga vattenfilter. Däremot så är billigaste inte bäst då vissa av dem har undermålig kvalité. Våra produkter är tillverkade i Sverige där vi erbjuder teknisk support 7 dagar i veckan och kan därmed också erbjuda bra garantier. Utöver detta så gör vi alltid en uppföljning med våra kunder och ser till att vattnet håller bra kvalitet. Våra vattenfilter har hög kapacitet och vi använder den nyaste och modernaste tekniken.