Vattenprover

Har du egen brunn i ett översvämmat område bör du skicka in vattenprov för analys. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet med ett vattenprov efter en översvämning. Har du egen brunn i ett område som översvämmas bör du koka vattnet och det är viktigt att även fortsätta koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över tills du gjort ett vattenprov.  Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten innan du gjort ett vattenprov om det är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du göra ett vattenprov från din brunn efter en översvämning. Vissa föroreningar kan fördröjas, därför bör man ta två vattenprover, ett efter översvämningen och ett senare efter en period med mer omfattande regn eller snösmältning. 

Varför vattenprov?

Ett vattenprov är det enda sättet att få veta om vattnet är tjänligt att dricka. Det är viktigt att ha ett aktuellt vattenprov som ger dig svar på flera olika saker som du med ögat inte kan se. Brukligt är att göra ett vattenprov med jämna mellanrum minst vart 3e år och är det fler hushåll på samma brunn bör ett vattenprov göras varje år.

Vilka bör göra vattenprov?

Alla med egen vattenförsörjning bör göra ett vattenprov. Du bör även göra ett vattenprov om det bara så är i ett fritidshus som inte använder vattnet som dricksvatten, vattenprover ger dig även svar på om det förstör dina installationer och rörledning. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att göra ett vattenprov, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen har ett aktuellt vattenprov. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse att göra ett vattenprov för att undvika framtida frågor, missförstånd eller tvister.

Vad säger myndigheten?
Livsmedelsverket rekommenderar att man bör göra ett vattenprov minst vart 3:e år för att säkerställa att man har bra kvalitet på vattnet. Eftersom det kan förändras så bör man absolut göra ett vattenprov om man upptäcker förändringar i färg, smak och lukt. 

Vad kostar ett vattenprov?
Ett vattenprov behöver inte vara dyrt: våra vattenprover kostar från 429kr.