pH höjare

pH höjare

Försurat vatten har lågt pH-värde (under 7,0) och innehåller ofta aggressiv kolsyra. Den aggressiva kolsyran angriper fastighetens rörsystem och hushållsmaskiner. Det försurade vattnet orsakar vattenskador och missfärgningar. Tvättfat och blont hår kan färgas grönt.  

Vår pH-höjare består av följande enheter: Ett cylindriskt kärl, som innehåller en pH-höjande filtermassa. På kärlets lock finns ett uttag för påfyllning av filtermassa, samt slanganslutning för inkommande och utgående vatten. När vattnet passerar genom filtermassan tillförs en viss mängd kalk för att göra vattnet basiskt (pH-värde 7,0) och därmed neutraliseras den aggressiva kolsyran.pH höjare - Avsyrningsfilter, vattenrening!

Ett försurat vatten ökar även risken för skador på rörledningar och hushållsmaskiner som i förlängningen kan orsaka vattenskador.

Ett försurat vatten är betydligt farligare för hälsan än vi tror.

Ingegerd Rosborg forskare, har undersökt hur mineralbalansen i försurat dricksvatten påverkar kvinnors hälsa.

Beroende på dricksvattnets kvalitet, fann hon att en fördubbling av hjärt-kärlsjukdomar och en fyrfaldig ökning av muskelvärk.

De här fynden kan bidra till en förklaring av den plågsamma och invalidiserande sjukdomen fibromyalgi. se länk http://www.kvicksilver.org/9908/bara_vatten.html

Försurat vatten, därför behver du pH höjande filter

Försurat vatten är inte bara skadligt för rör och hushållsmaskiner utan det är också skadligt för din hälsa.

pH värdet i vatten bör ligga mellan 7,0 och 9,0. Genom pH-värdet kan man se balansen mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper, lågt pH värde innebär surt och aggressivt vatten. Det är viktigt med ett balanserat pH värde i kroppen, obalans kan leda till att syra lagras i bindväven och lederna, förlust av basisk kalk i skelettet och basiskt bikarbonat i blodet. Om kroppen är i obalans för längre blir kroppen försurad, vilket i förlängningen kan leda till en rad olika sjukdomar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.  Ph höjande filter balanserar pH värdet i vattnet så att du kan hålla dig frisk. 

Vanliga frågor om pH höjare avsyrningsfilter

Varför blir mitt ljusa hår grönaktigt?

- Vattnet är aggressivt på grund av det sura vattnet och fräter på rörledningar, hushållsmaskiner och installationer. Det gröna kommer från koppar som ni då även dricker.

När är vattnet aggressivt?

- För att undvika ett aggressivt vatten bör pH värdet ligga över 7,0, ett bra pH värde bör ligga mellan 7,5 och 9,5.

Hur mycket höjs pH värdet med en pH höjare avsyrningsfilter?

- Filtret förbrukar den mängd massa som behövs för att vattnet ska bli neutralt och oftast hamnar pH värdet mellan 7,0 och 9,0.

Hur mycket avsyrningsmassa går det åt? och vad är det för massa?

- Beroende på hur aggressivt vattnet är och hur stor förbrukning man har av vattnet påverkar åtgången. Men en riktlinje kan vara att för normalförbrukning i ett hushåll på 4 personer går det åt ca 10kg/år. Massan är en halvbränd typ av dolomitkalk liknande det som säljs som kosttillskott.