Vattenrening

Ett rent vatten är både godare att dricka och ger längre hållbarhet på installationer och rörledningar

Till våra produkter

Vattenfilter

Vattenfilter finns i flera olika varianter, både multifilter som filtrerar bort flera ämnen som inte är hälsosamma, och filter som tar hand om enstaka ämnen. Vattenfilter hjälper dig få ett vatten som både är godare och mer hälsosamt att dricka. Filtreringen gör också att ämnen som är skadliga för dina dyra installationer och rörledningar försvinner, vilket gör att de håller längre.

Med en vattenanalys kan du få svar på vilket filter du behöver!

Beställ vattenanalys Läs mer om vattenfilter

pH-höjare

pH-värdet på ditt vatten är viktigt för hälsan och ska ligga någonstans mellan 7,0 och 9,0. Ett lågt pH-värde på ditt vatten innebär att det är surt och aggressivt och betyder att det kan fräta på rörledningar, hushållsmaskiner och installationer.

Om du har vatten med för lågt pH-värde behöver du ett pH-höjande filter. Dessa filter tillsätter kalk till ditt vatten vilket gör det mer baskiskt.

Läs mer om pH-höjare

Radonrening

Radon är en ädelgas som bildas vid sönderfall av radium och ingår i en sönderfallskedja som börjar med uran. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon och för höga halter kan bidra till hälsoproblem.

Med ett vattenprov kan du se om du har en för hög halt radon i ditt dricksvatten och med en radonavskiljare kan du få en lösning på problemet.

Läs mer om radonrening