Varför vattenanalys?

I korthet kan dåligt vatten göra dig väldigt sjuk och kan orsaka dyra vattenskador i din fastighet. Här nedan går vi igenom lite mer detaljerat om varför ni bör utföra en vattenanalys.

Beställ vattenanalys

Dåligt vatten...

Gör oss sjuka!

Vattenproblemen är inte alltid synliga, utan kan endast upptäckas med hjälp av en vattenanalys. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är minst lika viktigt att se till så att detta är av god kvalitet och inte medför hälsorisker som att inte äta förorenad eller skämd mat. Tiotusentals människor blir akut sjuka i Sverige varje år av dåligt dricksvatten. Särskilt känsliga är små barn. De långsiktiga, negativa, hälsoeffekterna av dåligt vatten är i många fall mycket allvarliga.

Kostar pengar!

Surt och hårt vatten orsakar skador på dyrbara installationer och maskiner som rörledningar, varmvattenberedare, diskmaskiner och tvättmaskiner. Utrustningen får en förkortad livslängd och stora ekonomiska värden går till spillo. Försurat vatten är metallangripande, det kan skada rörsystem och orsaka dyra vattenskador.

Kan renas!

Det finns få problem när det gäller dricksvatten som inte kan åtgärdas med vattenfilter eller annan typ av vattenreningsutrustning. Men för att upptäcka problemen är det viktigt att du utför en dricksvattenanalys.

Värt att tänka på...

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. När radonrikt vatten används i hushållet avgår stora delar av radonet till inomhusluften. Vi får i oss radon både när vi dricker vattnet och vid inandning av inomhusluften.
Strålsäkerhetsmyndigheten anser att radon avsevärt ökar risken för cancer. Det är speciellt barnen som drabbas, de får i sig en högre dos än vuxna, på grund av att de har lägre kroppsvikt.

 

Läs mer om radonrening

Du är själv ansvarig

Som ägare av egen brunn (så kallad enskild vattenförsörjning) är det du själv som ansvarar för att vattnet du och din familj dricker och använder i matlagningen är säkert och av god kvalitet. Det finns ingen myndighet eller kommunal instans som ansvarar för att ditt vatten är bra i din egna brunn. Om du utför en vattenanalys i din brunn och det visar sig att det är av god kvalitet så kan du känna dig trygg med ditt vatten.

När du testat vattnet

Visar det sig att det är problem med vattnet så vet du utifrån resultatet av testet vilka problemen är och kan vidta åtgärder och anlita hjälp om det behövs. Faktorer som försämrad funktion hos brunnen, påverkan från försurning, lantbruk, skogsbruk, dåligt fungerande avloppsnät i din omgivning och korrosion i vattenledningar kan med tiden leda till försämrad vattenkvalitet. Det är viktigt att regelbundet göra en dricksvattenanalys för att testa vattnet.

Du som redan har gjort en vattenanalys kan beställa en offert på lämplig utrustning nedan.

Beställ offert

Så här går det till när du beställer en analys

När vi får in din beställning så skickar vi en provflaska med instruktioner och ett frågeformulär med svarskuvert till er.

Fyll provflaskan med vatten och fyll i frågeformuläret. Skicka både provflaskan och frågeformuläret till oss med svarskuvertet.

Ett tips! är att kontrollera när brevlådan töms, så att provet kommer med samma dag. Vi analyserar ditt vatten och skickar en analysrapport till dig. Du betalar analyssvaret med medföljande faktura.

square_image-4.jpg

Bedömning av dricksvatten

Om du vill läsa mer om hur man bedömmer om dricksvattnet är dåligt så har vi samlat en lista full med information. Vissa av dessa går även att beställa som enskilda vattenanlyser utav oss.

Besök supportsidan Mer om analysförklaringar
hero_sub-1.jpg

Beställ en offert

Om du har en aktuell vattenanalys och vill ha offert på lämplig utrustning kan du beställa det nedan, vi återkopplar inom 24h efter din beställmning. Det går också bra att kontakta någon av våra erfarna vattenrådgivare.  

Det är alltid gratis att beställa en offert.

Beställ offert