Vanliga frågor

Här kan du läsa om våra vanligaste frågor gällande syntomer av vattenproblem och dess troliga orsak.

Symtom

Beläggningar i kokkärl och sanitetsporslin

Vita, ljusa saltlika beläggningar
Kalkutfällningar från hårt vatten, torkat mangan, saltrikt vatten.

Brun, mörk beläggning
Järn och eller manganutfällningar.

Blågrön beläggning
Koppar i vattnet på grund av korrosion i vattenledning.

Skador på textiler, rörledningar, hushållsmaskiner m.m.

Textilskador med mörka fläckar eller missfärgad tvätt
Järn och eller manganhaltigt vatten.

Korrosionsskador
Lågt pH, låg alkalinitet. Hög salthalt. Olämplig kombination av metaller i installationer.

Andra skador
Kalkutfällningar från hårt vatten.

Färgat vatten

Gult eller brunaktigt vatten
Humus, substanser som följer med när regn- eller smältvatten rinner genom jorden. Färgen är då gul eller brun och kommer i huvudsak från nedbrytning av förmultnade löv, växter och djurdelar, eller annat organiskt material. Vattnet har hög järnhalt. Korrosionsprodukter.

Grå/svart vatten
Hög manganhalt.

Tandemaljfläckar
Hög fluoridhalt.

Grönt hår, vid hårtvätt
Hög kopparhalt på grund av korrosion i vattenledning

Lukt

Svavelväte, lukt som ruttna ägg
Svavelväte (berggas) i grundvatten. Lätt flyktig gas som finns naturligt mer eller mindre i berggrunden.

Jord, mossa, dylukt, sjölukt Ytvattenpåverkan.
Mikroorganismer i vattenledning eller reservoarer.

Smak

Metallisk, sträv
Hög järnhalt i grundvatten. Järn, koppar eller zink från rör på grund av korrosion i vattenledning.

Jord, mossa, sjö, dylikt
Ytvattenpåverkan, mikroorganismer i vattenledning eller reservoarer

Salt
Hög salthalt i vattnet.

Partiklar

Mörka flagor
Manganhaltigt grundvatten.

Blekt eller brunfärgat slam
Järnhaltigt grundvatten. Korrosion i vattenledning. Humusämnen.

Rostflagor
Frätskador på vattenledning. Vid arbete på vattenledningsnät.

Sand och liknande
Pumpen suger in material från brunnens botten. Ny brunn eller vid arbete i brunn.

Grumlighet

Gula bruna eller mörka flockar, mörknande utfällning
Järn och eller manganhaltigt vatten

Ljus fällning
Borrkax vid ny borrad brunn. Lera/slam.

Ytfilm

Färgade flak
Järn eller manganutfällningar, eventuellt i kombination med kalk

Tunna ljusa flak
Kalkutfällning från hårt vatten

Färgad tunn hinna
Humus, substanser som följer med när regn- eller smältvatten rinner genom jorden. Färgen är gul eller brun. Kommer i huvudsak från nedbrytning av förmultnade löv, växter och djurdelar, eller annat organiskt material. Annan förorening, oljeförorening.

Inget svar hjälpte?

Om inget av ovanstående svar hjälpte dig på traven så tveka inte att ta kontakt med oss. Våra vattenrådgivare svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Kontakta oss