Svenska Vattenlaboratorium AB 
Avsyrningsfilter - pH höjare

Försurat vatten har lågt pH-värde (under 7,0) och innehåller ofta aggresiv kolsyra. Den aggresiva kolsyran angriper fastighetens rörsystem och hushållsmaskiner. Det försurade vattnet orsakar vattenskador och missfärgningar. Tvättfat
och blont hår kan färgas grönt.

Vår pH-höjare består av följande enheter: Ett cylindriskt kärl, som innehåller en pH-höjande filtermassa. På kärlets lock finns ett uttag för påfyllning av filtermassa, samt slanganslutning för inkommande och utgående vatten. När vattnet passerar genom filtermassan tillförs en viss mängd kalk för att göra vattnet basiskt (pH-värde 7,0) och därmed neutraliseras den aggresiva kolsyran.


Renaren är nästan drifts- och underhållsfri. Filtermassan fylls på 1-2 gånger per år. Vi tillhandahåller givetvis ny filtermassa för påfyllning.
Renaren säljs med renings-, funktions-, och materialgaranti. Efter installation görs en kostnadsfri kontroll av reningsresultatet med hjälp av en vattenanalys.

pH-höjare pH-höjare

Diameter: 270 mm
Höjd: 950 mm
Vikt: 35 kg

Diameter: 270 mm
Höjd: 1250 mm
Vikt: 45 kg
Varför göra vattenanalys?
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är minst lika viktigt att se till så att detta är av god kvalitet och inte medför hälsorisker som att inte äta förorenad eller skämd mat. Tiotusentals människor blir akut sjuka i Sverige varje år av dåligt dricksvatten.
Beställ vattenanalys
Svenska Vattenlaboratorium AB    Krongårdsringen 24    97435 Luleå    0920-60350    info@svvattenlab.se