Svenska Vattenlaboratorium AB 
Hårt vatten (kalkrenare)
Hårt vatten innehåller höga halter av kalcium(kalk) och magnesium. Det ger upphov till vita beläggningar på ytor som kommer i kontakt med vattnet och hindrar vattenflödet genom att silarna i tappkranarna sätts igen. Det går också åt betydligt mer tvätt- och diskmedel när vattnet är hårt. Anläggningen består av ett kabinett, som innehåller en filtertank med jonbytarmassa. Reningsprocessen är helautomatisk. Annläggningen innehåller också en tank för saltlösningen som återladdar jonbytarmassan. Det inkommande brunnsvattnet passerar genom jonbytarmassan, som har laddats av saltlösningen. Ett jonbyte görs, så att vattnets kalk- och magnesiumjoner byter plats med de lättlösliga natriumjonerna. Efter reningen blir vattnet mjukt och ger ej längre upphov till kalkbeläggningar. Med vissa intervaller görs automatiskt renspolning och jonbytarmassan återladdas.

Renaren säljs med renings-, funktions-, och materialgaranti. Efter installationen görs en kostnadsfri kontroll av reningsreningsultatet med hjälp av en vattenanalys.

Kalkrenare Kalkrenare Kalkrenare

Bredd 270 mm 
Höjd 1360 mm

Behållare
Höjd 780 mm
Bredd 400x400 mm

Kapacitet 40 l/min

Bredd 270 mm 
Höjd 1590 mm

Behållare
Höjd 780 mm
Bredd 400x400 mm

Kapacitet 40 l/min

Bredd 320 mm
Längd 500 mm
Höjd 1140 mm
Vikt 50 kg
Kapacitet 40 l/min
Varför göra vattenanalys?
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är minst lika viktigt att se till så att detta är av god kvalitet och inte medför hälsorisker som att inte äta förorenad eller skämd mat. Tiotusentals människor blir akut sjuka i Sverige varje år av dåligt dricksvatten.
Beställ vattenanalys
Svenska Vattenlaboratorium AB    Krongårdsringen 24    97435 Luleå    0920-60350    info@svvattenlab.se